ติดต่อเรา
Kevin Sun

หมายเลขโทรศัพท์ : +86 18003807607

WhatsApp : +8618003807607

วิธีแยกแยะทิศทางการหมุนของแดมเปอร์

May 24, 2022

หน้าที่ของแดมเปอร์คือการหมุนลมล่วงหน้าเพื่อให้อากาศไหลเข้าสู่ใบพัดได้ราบรื่นขึ้นหากติดตั้งแดมเปอร์มือซ้ายบนพัดลมมือขวา ลมจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อใบพัด ซึ่งส่วนใหญ่แสดงเป็นโหลดเกินและการสั่นสะเทือนที่รุนแรง หากแดมเปอร์เปิดจนสุด กระแสไฟจะพุ่งขึ้นตรงๆ และรุนแรง กรณีมอเตอร์จะไหม้

 

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ วิธีแยกแยะทิศทางการหมุนของแดมเปอร์  0

 

วันนี้ฉันจะแบ่งปันวิธีแยกแยะทิศทางการหมุนของแดมเปอร์กับคุณมาดูแดมเปอร์แนวนอนกันก่อนขั้นแรก เราต้องหาแกนรองรับของแดมเปอร์เป็นจุดฐาน (หรือใช้ทิศทางการรับอากาศเป็นจุดฐาน) จากนั้นสังเกตทิศทางการหมุนของที่จับสำหรับเชื่อมโยงจากที่ปิดสนิทจนถึงเปิดเต็มที่ การหมุนตามเข็มนาฬิกาถูกต้อง การหมุน การหมุนทวนเข็มนาฬิกาคือการหมุนซ้าย

 

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ วิธีแยกแยะทิศทางการหมุนของแดมเปอร์  1

 

วิธีแยกแยะทิศทางการหมุนของแดมเปอร์ที่ติดตั้งบนพัดลม?ขั้นแรก เรายืนที่ฝั่งมอเตอร์และสังเกตทิศทางของที่จับจากที่ปิดสนิทจนถึงเปิดจนสุด (ทิศทางของสวิตช์จะถูกทำเครื่องหมายบนแดมเปอร์เพื่อช่วยให้เราแยกแยะได้ดีขึ้น) การหมุนตามเข็มนาฬิกาถูกต้อง และการหมุนทวนเข็มนาฬิกาเป็น ซ้าย.

 

เพียงแค่ฉันแบ่งปันคือวิธีการแยกแยะทิศทางการหมุนของแดมเปอร์แบบกลีบดอกไม้รูปแบบทั่วไปของแดมเปอร์คือแผ่นเดียว สามแผ่น และบานเกล็ดในหมู่พวกเขา แผ่นเดียวและสามแผ่นไม่แบ่งออกเป็นทิศทางการหมุน และสามารถติดตั้งได้โดยตรงตามทิศทางของปริมาณอากาศเกี่ยวกับแดมเปอร์แบบชัตเตอร์ หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา

https://www.youtube.com/watch?v=mUZxYOZKRNI&t=39s